Viser

Video

Videomöte - närvaro på distans

Att mötas via video är fantastiskt, snabbt och enkelt - det underlättar för omsorgstagare, personal och anhöriga

Att kunna göra en bedömning av ett sår eller att anhöriga enkelt kan möta sin nära och kära - trots besöksförbud eller långa resor är bara några av fördelarna.
För personalen innebär det att de fortare kan ta rätt beslut, nyttja rätt kompetens trots att den inte finns på plats och således ge omsorgstagaren en bättre vård och trygghet.