Viser

Våra tjänster

Viser erbjuder IT-stödsystem inom vård och omsorg för en effektiv och trygg vardag. Trygghetslarmsystemet är hjärtat i vårt erbjudande och genom att klicka på symbolerna i bilden till höger går det att läsa mer om respektive tjänst.

Trygghetslarm - hjärtat i vårt erbjudande

Trygghetslarmet konsoliderar alla typer av larmgivare såsom larmklockor, rörelselarm, dörrlarm, etc. som används för vårdtagarens säkerhet.

Ett enkelt och effektivt verktyg

Digital tillsyn - ökad rörelsefrihet

Digital tillsyn är ett hjälpmedel som används enskilt eller i samverkan med trygghetslarmsystemet.

Ökad rörelsefrihet utan avkall på säkerheten

Positionering - trygghetsskapande rörelsefrihet

Positionering är en trygghetsskapande tjänst som syftar till att öka rörelsefriheten utan att göra avkall på säkerheten.

Trygg och snabb lokalisering

Läkemedel - tjänster för säker och effektiv hantering

Med digital signering säkerställs regelverket och hanteringen av HSL och SOL med dokumentation och full spårbarhet och genom att använda en medicindispenser bidrar vi till vårdtagarens självständighet, effektiviserar personalens arbete och minimerar ytterligare risken för läkemedelsavvikelser.

Trygghet för personal, vårdtagare och anhöriga

Planering - kontroll på arbetsuppgifter och genomförande

Effektiv planering av aktiviteter

Bättre koll med planering

Lås - smart tillgång till dörrar och skåp

Smarta lås för trygg tillgång till lägenhetsdörrar och läkemedelsskåp

en effektiv och spårbar nyckelhantering

Videomöte - närvaro på distans

Videomöte gör att omsorgstagare, personal och anhöriga kan mötas enkelt och oftare.

Videomöte för närvaro på distans

AI - framtiden är här

AI eller Artificiell Intelligens är ett samlingsnamn för smarta sensorer som kan kopplas upp och samverka i syfte att effektivisera och trygga vardagen för kunden och vårdtagaren.

Framtidens uppkopplade sensorer

Våra tjänster

Oavsett vilken tjänst ni väljer är det alltid Viser som ansvarar för funktionen och tillgängligheten dygnet runt. Vi vill nämligen att ni som kund ska kunna fokusera på verksamheten och använda funktionerna och stödet som systemen ger medan vi på Viser tar hand om drift, övervakning, uppgraderingar och support för era användare.

Tillsammans träffas vi regelbundet och följer upp periodens leverans och utvecklar nya funktioner för att ännu bättre kunna stödja verksamheten.

På detta enkla vis säkerställer vi en kontinuerlig uppföljning och utveckling av systemfunktionerna i syfte att alltid kunna stödja verksamheten på bästa sätt.

Bilden nedan illustrerar hur funktionsåtagandet kontinuerligt utvecklar systemen över tiden (blå linje) medan ett vanligt reaktivt service- och supportavtal obönhörligen leder till ett förlegat system över tiden.

Funktionsavtal kontra Serviceavtal