Viser

Trygghetslarm

Trygghetslarm - hjärtat i vårt erbjudande

Trygghetslarmet är först och främst till för vårdtagarens säkerhet och är kritiskt i den meningen att det måste fungera dygnet runt årets alla dagar.

Lika viktigt som att det fungerar är att det är ett enkelt och effektivt verktyg som stödjer personalen i att utföra sitt arbete på allra bästa sätt. Trygghetslarmet konsoliderar alla typer av larmgivare såsom larmklockor, rörelselarm, dörrlarm, etc. som används för vårdtagarens säkerhet och distribuerar ut dessa tydligt, spårbart och diskret till personalens mobiltelefoner, surfplatta eller dator för åtgärd.

Förutom larmåtgärd används trygghetslarmet för markering vid närvaro i syfte att dokumentera inställelsetid, vårdtid, vårdtyngd, etc. för historik och statistik som används till att förbättra och effektivisera verksamheten.