Viser

Digital Signering

Ökad trygghet med Digital Signering

Digital Signering är viktigt med ett komplext regelverk för delegeringar och preparat.

Att säkerställa att exempelvis rätt medicin ges till rätt vårdtagare av behörig personal i rätt tid är av största vikt och måste dokumenteras enligt lag. I de flesta fall utförs detta med manuella blanketter och ofta blir det missar som i bästa fall bara resulterar i tidsödande avvikelserapporter. Med ett signeringssystem säkerställs regelverket och hanteringen av HSL och SOL insatser med dokumentation och full spårbarhet med ökad effektivitet, kvalitet och trygghet för personal, vårdtagare och anhöriga.

Läs mer om våra tjänster