Viser

Kundberättelser

Ekerö kommun

Ekerö kommun etablerade under våren 2018 trygghetslarm till 365 personer i ordinärt boende. Affären är gjord i partnerskap med IntraPhone som är huvudavtalspart och tillika levererar insats- och planeringssystemet i

Eslövs kommun

Eslövs kommun har trygghetslarmsystem från Viser på sex äldreboenden i kommunen med drygt 270 kunder i särskilt boende. Trygghetslarmsystemet etablerades under hösten 2015 och har implementerats succesivt på respektive boende

Nacka kommun

Nacka Kommun har på sina Seniorcenter Ektorp, Sjötäppan, Talliden och Sofiero trygghetslarmsystem från Viser. Huvudsyftet är primärt att erbjuda gästerna en säker och trygg vardag men även att personalen ska