Viser

Positionering

Positionering - trygghetsskapande rörelsefrihet

Positionering är en trygghetsskapande tjänst som syftar till att öka rörelsefriheten utan att göra avkall på säkerheten.

Med positionering kan vårdtagaren röra sig fritt utanför personalens direkta uppsyn som istället får larm och snabbt kan lokalisera personen i fråga om de behöver hjälp eller kommer för långt bort (geofence). Med GPS tekniken kan vårdtagaren positioneras och en dubbelriktad talförbindelse upprättas för en trygg och snabb lokalisering.