Viser

Planering

Planering - kontroll på arbetsuppgifter och genomförande

Merparten av aktiviteterna i särskilt och ordinärt boende är planerade och utförs enligt en i förväg fastställd rutin.

Dagligen återkommande rutiner lär sig personalen och de utförs oftast korrekt medan udda och intermittenta aktiviteter riskerar att inte utföras alls eller vid fel tidpunkt. Oavsett dokumenteras inte åtgärderna och blir således heller inte spårbara.

Att hantera planerade aktiviteter i ett effektivt systemverktyg effektiviserar verksamheten, bidrar till en bättre arbetsmiljö och tryggar vardagen för vårdtagare, anhöriga och personal.