Viser

Nyheter

Visby - Trygghetssystem

Det helt nya vård och omsorgsboendet Terra Nova i Visby på Gotland önskade självklart det bästa trygghetsystemen för sina 60 boendegäster. Viser fick förtroendet att leverera systemet som funktionstjänst dygnet runt.

Trygghetslarmsystemet togs i drift i samband med inflyttningen under november och är basen för de framtida möjligheter som finns för verksamheten och de boende på Terra Nova. Kameratillsyn kommer att erbjudas som en extra trygghet för de boenden och systemet kan även kompletteras med GPS positionering för ökad rörelsefrihet och trygghet.