Viser

Nyheter

Malmö Stad inför trygghetslarmsystem från Viser

Malmö Stad inför senaste generationens trygghetssystem på sina särskilda boenden inom staden. Staden har för närvarande 42 boenden varav de första boendena är i drift och en införandeplan ligger för utvalda prioriterade boenden under 2020.

Malmö Stad har upphandlat nytt ramavtal avseende trygghetslarmsystem till sina särskilda boenden. Staden har totalt 42 boenden med ett varierat behov av nya system. 

Avtal är tecknat med Viser AB som fått förtroendet att leverera sin trygghetsplattform som funktionstjänst. Den nya trygghetsplattformen möjliggör de senaste funktionerna inom digitalisering av vård- och omsorg.

Så här säger Helen Martinsson avdelningschef, särskilda boenden inom Malmö Stad:
Ramavtalet avser primärt att ersätta dagens trygghetslarm men vi har även fokuserat på att få en komplett funktionstjänst där leverantören har hela ansvaret för funktionen, tillgängligheten och supporten. Därutöver att det är en modern systemplattform som tillgängliggör dagens och morgondagens digitala stödverktyg inom vård- och omsorg såsom AI, digital tillsyn, positionering och integrationer

De första boendena installerades under december 2019 och en utrullningsplan ligger för övriga aktuella boenden under 2020. 
Etableringen av de första boendena har bara varit positiv, projekten har levererat enligt plan och verksamheterna är mycket nöjda med det nya trygghetssystemet som varit efterlängtat” säger Helen.

 

Kontakt:
Robert Green, VD Viser AB 
robert.green@viser.se

Helen Martinsson, Avdelningschef, Särskilda boenden, Malmö Stad
helen.martinsson@malmo.se