Viser

Nyheter

Alvesta kommun - Mobil larmhantering i hemtjänsten

Alvesta kommun inför en mobil trygghetslarmsplattform med den senaste teknikens trygghetslarmshubbar till samtliga vård- och omsorgstagare inom hemtjänsten i kommunen.

Alvesta kommun upphandlade under våren 2019 nya trygghetslarm till sina vård- och omsorgstagare och under en vecka i september byttes alla trygghetslarm ut mot nya generationens trygghetslarmshubbar hemma hos kommunens drygt femhundra vård- och omsorgstagare.

Samtidigt införde kommunen en ny trygghetsplattform från Viser AB och ett helt nytt arbetssätt med mobil larmhantering.

Den nya trygghetsplattformen innebär att kommunens hemtjänstpersonal själva hanterar hela larmkedjan utan central larmmottagningstjänst. Syftet har varit att öka kvalitén för omsorgstagaren och ge personalen de bästa förutsättningarna att arbeta effektivt och ge omsorgstagaren den bästa möjliga vård- och omsorgen.

Så här säger Senada Hodzic, verksamhetschef på Omsorgsförvaltningen:
"I Alvesta kommun jobbar vi aktivt med det kontinuerliga kvalitetsarbetet och behöver samtidigt jobba effektivare och smartare för att möta det ökande antalet vård- och omsorgstagare.

När det var dags att upphandla nytt trygghetslarmsystem gick vi ut i en förfrågan till leverantörerna som fick möjligheten att presentera vad marknaden hade att erbjuda. Det blev snabbt uppenbart att en lösning med mobil larmhantering hade stora fördelar både ur kvalitét- och arbetsmiljöaspekter.

Att införa ett helt nytt sätt att arbeta i en stor organisation är alltid en utmaning. Personalen var, till en början, inte odelat positiv men efter bara några dagars användning blev fördelarna uppenbara för personalen som kan arbeta effektivt och närmre omsorgstagaren.

Den positiva responsen från kommunens äldre har inte heller låtit vänta på sig. 
Vi har bara fått positiv återkoppling från brukarna. Att omsorgstagaren får direktkontakt med personalen i hemtjänsten upplevs som en ökad trygghet och högre servicenivå”, säger Senada.
 

Kontakt:
Robert Green, VD Viser AB 
robert.green@viser.se

Senada Hodzic, Verksamhetschef, Omsorgsförvaltningen, Alvesta Kommun
senada.hodzic@alvesta.se