Viser

Nyheter

3D-sensor identifierar riskfyllt läge inom äldrevården

Viser kan nu erbjuda en 3D-sensor som monteras i omsorgstagarens lägenhet för att upptäcka exempelvis fall, avvikande beteende, rop på hjälp eller andra potentiella riskfyllda lägen.
Sensorn erbjuds till Visers befintliga kunder som en helt integrerad funktion i trygghetssystemet.

Fram tills nu har trygghetsskapande funktioner inneburit att omsorgstagaren ofta behöver flera olika hjälpmedel och krävt en aktiv handling för att påkalla hjälp .

Genom att använda en intelligent 3D-Sensor kan funktionen upptäcka om omsorgstagaren befinner sig i ett riskfyllt läge, exempelvis fall, inte återkommer från toaletten, går ut genom en dörr eller bara ropar på hjälp.

3D-sensorn läser av rummet och uppfattar riskfyllda scenarion