Viser

Lås

Lås - smart tillgång till dörrar och skåp

Digitalt låssystem ger trygg tillgång till lägenhetsdörrar och säkra läkemedelsskåp

Låsen säkerställer att endast rätt vårdtagare och behörig personal har tillgång till vårdtagarens rum. Detta är framförallt viktigt i demensboenden där det annars är vanligt att man går in i fel rum.

Genom att utrusta medicinskåp, värdeskåp eller läkemedelsrum med digitalt låssystem får vi säkerhet, spårbarhet och trygghet för omsorgstagare och personal.