Viser

Tillsyn

Digital tillsyn - ökad rörelsefrihet

Digital tillsyn är ett hjälpmedel som används enskilt eller i samverkan med trygghetslarmsystemet.

Som enskild företeelse används det i huvudsak för distanstillsyn i ordinärt och särskilt boende i syfte att inte störa vårdtagarens nattsömn. I samverkan med trygghetslarmet används tillsynen exempelvis vid sänglarm för att förvissa sig om att vårdtagaren klarat sig oskadd tillbaka till sängen vid t.ex. ett toalettbesök utan att behöva göra ett störande fysiskt besök.

Digital tillsyn bidrar till orubbad nattsömn och därmed minimeras risken för oro och olyckor framförallt nattetid. Utöver detta bidrar det till ökad rörelsefrihet utan att för den delen göra avkall på säkerheten – det ger trygghet för vårdtagaren, anhöriga och personal.

Se filmen hur Simrishamns kommun använder digital tillsyn på äldreboendet Bokebacken

Se filmen hur Västerås Stad använder digital tillsyn på äldreboendet Hagalidsgården