Viser

AI

AI - framtiden är här

AI är ett samlingsnamn för smarta sensorer som kan kopplas upp och samverka i syfte att effektivisera och trygga vardagen för kunden och vårdtagaren.

Det kan handla om uppkopplade hälsosensorer som mäter hjärtrytm och blodtryck till preventiva fallsensorer eller andra framtida innovationer som ska vara möjliga att ansluta till trygghetssystemet. Visers trygghetssystem är anpassat för att kunna ansluta framtidens uppkopplade sensorer och distribuera dessa till korrekt mottagare, oavsett om detta är en extern central, smartphone, dator eller enskild individ.

Ett exempel är 3D-sensorn som identifierar om omsorgstagaren befinner sig i ett riskfyllt läge i sin lägenhet. Det kan vara att man inte återkommit från toaletten, att man fallit och ligger på golvet, inte rest sig från sängen eller andra avvikande händelser. Syftet med 3D-sensorn är att tekniken ska kunna upptäcka riskfyllda lägen utan att omsorgstagaren själv ska behöva påkalla aktiv hjälp.